Tag Archives: پارگی پرده بکارت

 پرده بکارت: افسانه‌ها و واقعیت‌ها

پرده بکارت

خانه به دوش  – پرده بکارت، که گاه به عنوان «شرف خانواده‌ها» یا «آخرین سنگر حیا» نامیده می‌شود، یک غشای نازک است که مختص گونه‌های انسانی است. اگرچه معنای زیست‌شناختی آن مشخص نیست، اما ارزش فرهنگی آن بسیار مهم است زیرا نماد انسانی این غشای شکننده را به نشانه‌ای از پاکی، دروازه عشق و سنگر فضیلت تبدیل کرده است.  پرده …

ادامه مطلب