Tag Archives: خوابیدن

چگونه راحت تر از خواب بیدار شویم

راحت بیدار شدن

برخی از افراد پس از یک خواب آرام شبانه، چشمان خود را باز می کنند تا روز خود را شروع کنند. با این حال، بسیاری از افراد صبح ها برای احساس هوشیاری تلاش می کنند و در نتیجه آمادگی برای کار، مدرسه یا سایر مسئولیت ها را دشوار می دانند. خانه به دوش – زندگی – گیجی اولیه که پس …

ادامه مطلب