Tag Archives: جملات پر تلاش

جملات انگیزشی جدید ۱۴۰۳

انگیزشی

در اینجا چند جمله انگیزشی و قوی به زبان فارسی آورده شده است که می‌تواند به شما انرژی و انگیزه دهد: ۱. «تنها محدودیت‌هایی که داریم، محدودیت‌هایی هستند که خودمان قرار داده‌ایم.» ۲. «برای موفقیت باید به اندازه‌ی کافی قوی باشی تا جنگیدن را شروع کنی، و به اندازه‌ی کافی شجاع باشی تا ادامه دهی.» ۳. «نترس از شکست، بترس …

ادامه مطلب