Tag Archives: ایموجی ورزشی

معانی ایموجی های ورزشی

ایموجی های ورزشی

خانه به دوش – آیا می خواهید در مورد ایموجی های ورزشی و نحوه استفاده از آنها بیشتر بدانید؟ به فرهنگ لغت ایموجی ما نگاهی بیندازید، جایی که معنای هر ایموجی ورزشی را تجزیه می کنیم. نماد ایموجی: 🏀 نام ایموجی: بسکتبال معنی ایموجی: یک بسکتبال که اغلب برای نشان دادن ورزش بسکتبال و فعالیت های مرتبط استفاده می شود. …

ادامه مطلب