معانی ایموجی حیوانات در تلگرام و اینستاگرام و …

خانه به دوش – تاکنون مطالب زیادی در مورد معنی ایموجی ها که در تلگرام و اینستاگرام کاربرد دارند در این سایت ارائه داده ایم. یکی از محبوب ترین مطالب در مورد ایموجی ها معنی ایموجی قلب های رنگی است که می توانید در قسمت مطالب مرتبط همین نوشته آن را نیز مطالعه کنید. امروز مطلبی در مورد معنی ایموجی حیوانات گردآوری کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

معنی ایموجی حیوانات

سگ، گربه، خرگوش و ماهی، اوه من! این فرهنگ لغت ایموجی به شما کمک می کند تا بفهمید هر شکلک حیوانی به چه معناست و چگونه می توانید از آنها در محتوای خود استفاده کنید.

نماد ایموجی: 🐶
نام ایموجی: صورت سگ
معنی ایموجی: یک چهره سگ دوستانه و وفادار که اغلب برای نشان دادن سگ ها یا موضوعات مرتبط با حیوانات خانگی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐱
نام ایموجی: صورت گربه
معنی ایموجی: صورت گربه بامزه، نماد گربه یا محتوای مربوط به حیوانات خانگی.

نماد ایموجی: 🐭
نام ایموجی: صورت موش
معنی ایموجی: صورت موش کوچک و شایان ستایش، که معمولاً در زمینه‌های مربوط به جوندگان یا حیوانات کوچک استفاده می‌شود.

نماد ایموجی: 🐹
نام ایموجی: صورت همستر
معنی ایموجی: یک صورت همستر بامزه که نشان دهنده جوندگان خانگی مانند همستر است.

نماد ایموجی: 🐰
نام ایموجی: صورت خرگوش
معنی ایموجی: یک چهره خرگوش جذاب که اغلب برای نماد خرگوش یا خرگوش های خانگی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦊
نام ایموجی: روباه فیس
معنی ایموجی: صورت روباهی حیله گر که معمولاً برای نشان دادن روباه یا زیرکی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐻
نام ایموجی: صورت خرس
معنی ایموجی: صورت خرس دوستانه که اغلب برای نماد خرس یا حیات وحش استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐼
نام ایموجی: صورت پاندا
معنی ایموجی: یک چهره پاندای شایان ستایش، نشان دهنده پانداها یا ناز بودن.

نماد ایموجی: 🐨
نام ایموجی: صورت کوالا
معنی ایموجی: یک چهره زیبای کوالا که معمولاً برای نماد کوالاها یا حیات وحش استرالیا استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦁
نام ایموجی: صورت شیر
معنی ایموجی: صورت شیر باشکوه که معمولاً برای نشان دادن شیر یا شجاعت استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐮
نام ایموجی: صورت گاو
معنی ایموجی: صورت گاو دوستانه که اغلب برای نماد گاوها یا حیوانات مزرعه استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐷
نام ایموجی: صورت خوک
معنی ایموجی: یک صورت خوک شایان ستایش، نشان دهنده خوک یا ناز.

نماد ایموجی: 🐽
نام ایموجی: بینی خوک
معنی ایموجی: بینی خوکی که معمولاً برای نماد خوک یا خرخر کردن استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐸
نام ایموجی: صورت قورباغه
معنی ایموجی: صورت قورباغه ای بامزه که اغلب برای نشان دادن قورباغه ها یا دوزیستان استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐙
نام ایموجی: اختاپوس
معنی ایموجی: اختاپوس، نماد زندگی دریایی یا موجودات زیر آب.

نماد ایموجی: 🦑
نام ایموجی: ماهی مرکب
معنی ایموجی: ماهی مرکب که اغلب در زمینه های مربوط به غذاهای دریایی یا حیوانات دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦐
نام ایموجی: میگو
معنی ایموجی: میگو که معمولاً برای نشان دادن غذاهای دریایی یا زندگی دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦞
نام ایموجی: خرچنگ
معنی ایموجی: خرچنگ، نماد غذاهای دریایی یا موجودات دریایی.

نماد ایموجی: 🦀
نام ایموجی: خرچنگ
معنی ایموجی: خرچنگ که اغلب برای نماد خرچنگ یا زندگی دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐡
نام ایموجی: Blowfish
معنی ایموجی: ماهی بادی که معمولاً برای نشان دادن ماهی یا حیوانات دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐢
نام ایموجی: لاک پشت
معنی ایموجی: لاک پشت، نماد خزندگان یا حرکت آهسته.

نماد ایموجی: 🐍
نام ایموجی: مار
معنی ایموجی: مار که اغلب برای نماد مار یا خطر استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦎
نام ایموجی: مارمولک
معنی ایموجی: مارمولک که معمولاً برای نشان دادن خزندگان یا مارمولک‌های کوچک استفاده می‌شود.

نماد ایموجی: 🐊
نام ایموجی: کروکودیل
معنی ایموجی: تمساح، نماد خزندگان یا خطر.

نماد ایموجی: 🐋
نام ایموجی: نهنگ
معنی ایموجی: نهنگ که اغلب برای نشان دادن پستانداران دریایی یا موجودات دریایی بزرگ استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐳
نام ایموجی: نهنگ فوران کننده
معنی ایموجی: نهنگ در حال فوران که معمولاً برای نماد زندگی دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐬
نام ایموجی: دلفین
معنی ایموجی: یک دلفین بازیگوش که اغلب برای نشان دادن پستانداران دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐟
نام ایموجی: ماهی
معنی ایموجی: ماهی که معمولاً برای نشان دادن ماهی یا غذاهای دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐠
نام ایموجی: ماهی گرمسیری
معنی ایموجی: ماهی گرمسیری، نماد ماهی های رنگارنگ یا زندگی دریایی.

نماد ایموجی: 🦈
نام ایموجی: کوسه
معنی ایموجی: یک کوسه که اغلب برای نماد کوسه یا زندگی دریایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐆
نام ایموجی: پلنگ
معنی ایموجی: یک پلنگ براق که معمولاً برای نماد پلنگ یا حرکت سریع استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦓
نام ایموجی: گورخر
معنی ایموجی: گورخر که اغلب برای نشان دادن گورخرها یا الگوهای سیاه و سفید منحصر به فرد استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦌
نام ایموجی: گوزن
معنی ایموجی: گوزن برازنده، نماد گوزن یا حیات وحش.

نماد ایموجی: 🐎
نام ایموجی: صورت اسب
معنی ایموجی: صورت اسب که اغلب برای نشان دادن اسب یا فعالیت های سوارکاری استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦄
نام ایموجی: صورت تکشاخ
معنی ایموجی: صورت تک‌شاخ با شاخ که نشان دهنده تک‌شاخ‌های افسانه‌ای است.

نماد ایموجی: 🦓
نام ایموجی: صورت گورخر
معنی ایموجی: صورت گورخر که اغلب برای نماد گورخرها یا الگوهای منحصر به فرد استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦌
نام ایموجی: صورت گوزن
معنی ایموجی: صورت گوزن که معمولاً برای نشان دادن گوزن یا حیات وحش استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐪
نام ایموجی: شتر
معنی ایموجی: شتر که اغلب برای نماد شتر یا حیوانات بیابانی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐃
نام ایموجی: بوفالو آبی
معنی ایموجی: گاومیش آبی که نماد گاومیش یا پستانداران بزرگ است.

نماد ایموجی: 🐖
نام ایموجی: خوک
معنی ایموجی: یک خوک شایان ستایش، نشان دهنده خوک یا ناز.

نماد ایموجی: 🐗
نام ایموجی: گراز
معنی ایموجی: گراز که اغلب برای نماد گراز وحشی یا خوک استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐏
نام ایموجی: Ram
معنی ایموجی: قوچ که معمولاً برای نشان دادن قوچ یا گوسفند نر استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐑
نام ایموجی: میش
معنی ایموجی:

میش که نماینده گوسفند یا بره ماده است.

نماد ایموجی: 🐐
نام ایموجی: بز
معنی ایموجی: بز که اغلب برای نماد بز یا حیوانات مزرعه استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦙
نام ایموجی: لاما
معنی ایموجی: لاما که معمولاً برای نشان دادن لاماها یا حیوانات آمریکای جنوبی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦌
نام ایموجی: گوزن شمالی
معنی ایموجی: گوزن شمالی که اغلب با کریسمس و گوزن شمالی مرتبط است.

نماد ایموجی: 🐕
نام ایموجی: سگ
معنی ایموجی: سگی دوستانه که نماد سگ یا سگ خانگی است.

نماد ایموجی: 🐩
نام ایموجی: پودل
معنی ایموجی: پودل که اغلب برای نشان دادن پودل ها یا نژادهای سگ استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦮
نام ایموجی: سگ راهنما
معنی ایموجی: یک سگ راهنما که معمولاً برای نشان دادن سگ های کمکی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐕‍🦺
نام ایموجی: سگ سرویس
معنی ایموجی: یک سگ سرویس که اغلب برای نماد سگ های سرویس آموزش دیده استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐈
نام ایموجی: گربه
معنی ایموجی: یک گربه زیبا، نماد گربه یا گربه خانگی.

نماد ایموجی: 🐯
نام ایموجی: ببر
معنی ایموجی: ببری باشکوه که اغلب برای نشان دادن ببر یا قدرت استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐆
نام ایموجی: چیتا
معنی ایموجی: یک یوزپلنگ سریع که اغلب برای نشان دادن یوزپلنگ یا حیوانات سریع استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦩
نام ایموجی: فلامینگو
معنی ایموجی: فلامینگو، نماد فلامینگوها یا پرندگان استوایی.

نماد ایموجی: 🦜
نام ایموجی: طوطی
معنی ایموجی: یک طوطی رنگارنگ که اغلب برای نشان دادن طوطی ها یا پرندگان استوایی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦚
نام ایموجی: طاووس
معنی ایموجی: یک طاووس با شکوه که معمولاً برای نشان دادن طاووس یا زیبایی استفاده می شود.

نماد ایموجی:🦉
نام ایموجی: جغد
معنی ایموجی: جغد، نماد خرد یا پرندگان شب.

نماد ایموجی: 🦤
نام ایموجی: دودو
معنی ایموجی: دودو، نشان دهنده حیوانات منقرض شده یا مفهوم انقراض.

نماد ایموجی: 🪶
نام ایموجی: پر
معنی ایموجی: پر که اغلب در زمینه های مربوط به پرندگان یا پرواز استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦔
نام ایموجی: جوجه تیغی
معنی ایموجی: جوجه تیغی، نماد پستانداران سیخ دار کوچک یا ناز.

نماد ایموجی: 🦇
نام ایموجی: خفاش
معنی ایموجی: خفاش که اغلب در زمینه های مربوط به خفاش ها یا حیوانات شبگرد استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🐺
نام ایموجی: صورت گرگ
معنی ایموجی: صورت گرگ که معمولاً برای نماد گرگ یا مفهوم گرگ استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦝
نام ایموجی: راکون
معنی ایموجی: راکون که معمولاً برای نماد راکون یا زیرکی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🦥
نام ایموجی: تنبل
معنی ایموجی: نمایانگر یک تنبل آرام و آرام است که اغلب برای بیان یک رفتار آرام یا آسان یا برای ارجاع به خود حیوان استفاده می شود.

Check Also

معنی شکلک های (ایموجی) صورتک در اینستاگرام و تلگرام

خانه به دوش – آیا می خواهید درباره شکلک های صورتک و نحوه استفاده از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *