معانی ایموجی های ورزشی

ایموجی های ورزشی

خانه به دوش – آیا می خواهید در مورد ایموجی های ورزشی و نحوه استفاده از آنها بیشتر بدانید؟ به فرهنگ لغت ایموجی ما نگاهی بیندازید، جایی که معنای هر ایموجی ورزشی را تجزیه می کنیم.

نماد ایموجی: 🏀
نام ایموجی: بسکتبال
معنی ایموجی: یک بسکتبال که اغلب برای نشان دادن ورزش بسکتبال و فعالیت های مرتبط استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏈
نام ایموجی: فوتبال آمریکایی
Emoji معنی: یک فوتبال آمریکایی، نماد ورزش فوتبال آمریکایی و سوپر بول.

نماد شکلک: ⚽
نام ایموجی: توپ فوتبال
معنی ایموجی: توپ فوتبال، نشان دهنده ورزش فوتبال (فوتبال در اکثر کشورها).

نماد ایموجی: ⚾
نام ایموجی: بیس بال
معنی ایموجی: بیس بال که اغلب برای نماد ورزش بیسبال و هیجان بازی بیسبال استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🥎
نام ایموجی: سافت بال
معنی ایموجی: توپ سافت بال که برای نمایش ورزش سافت بال و فعالیت های مرتبط استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎾
نام ایموجی: تنیس
معنی ایموجی: توپ و راکت تنیس که اغلب برای نمایش ورزش تنیس و مسابقات تنیس استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏐
نام ایموجی: والیبال
Emoji معنی: والیبال، نماد ورزش والیبال و والیبال ساحلی.

نماد ایموجی: 🏉
نام ایموجی: فوتبال راگبی
معنی ایموجی: فوتبال راگبی که برای نمایش ورزش راگبی و مسابقات راگبی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎱
نام ایموجی: بیلیارد
معنی ایموجی: یک توپ بیلیارد یا بیلیارد که اغلب با بازی بیلیارد و استخر همراه است.

نماد ایموجی: 🏓
نام ایموجی: پینگ پنگ
معنی ایموجی: پارو و توپ پینگ پنگ که نماد ورزش تنیس روی میز یا پینگ پنگ است.

نماد ایموجی: 🏸
نام ایموجی: بدمینتون
معنی ایموجی: راکت بدمینتون و خروس شاتل که نشان دهنده ورزش بدمینتون است.

نماد ایموجی: 🏒
نام ایموجی: هاکی روی یخ
معنی ایموجی: چوب و چوب هاکی روی یخ که اغلب برای نشان دادن ورزش هاکی روی یخ استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏑
نام ایموجی: هاکی روی چمن
معنی ایموجی: چوب و توپ هاکی روی چمن که نماد ورزش هاکی روی چمن است.

نماد ایموجی: 🥍
نام ایموجی: لاکراس
معنی ایموجی: چوب و توپ چوگان که برای نمایش ورزش چوگان استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏏
نام ایموجی: بازی کریکت
معنی ایموجی: چوب و توپ کریکت که نماد ورزش کریکت و مسابقات کریکت است.

نماد ایموجی: 🎿
نام ایموجی: اسکی
معنی ایموجی: یک جفت اسکی که اغلب در زمینه اسکی و ورزش های زمستانی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🛷
نام ایموجی: سورتمه
معنی ایموجی: سورتمه ای که معمولاً با سورتمه سواری و فعالیت های زمستانی همراه است.

نماد ایموجی: 🛹
نام ایموجی: اسکیت برد
معنی ایموجی: اسکیت برد، نماد ورزش اسکیت برد.

نماد ایموجی: 🛼
نام ایموجی: رولر اسکیت
معنی ایموجی: اسکیت های غلتکی که اغلب برای اسکیت سواری و فعالیت های تفریحی استفاده می شود.

نماد ایموجی: ⛸️
نام ایموجی: اسکیت روی یخ
معنی ایموجی: اسکیت روی یخ که برای اسکیت روی یخ و اسکیت بازی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🥌
نام ایموجی: کرلینگ استون
معنی ایموجی: یک سنگ فرفری، نشان دهنده ورزش کرلینگ.

نماد ایموجی: 🎯
نام ایموجی: ضربه مستقیم
معنی ایموجی: هدف ضربه مستقیم که اغلب برای نشان دادن دقت و دقت استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🪁
نام ایموجی: بادبادک
معنی ایموجی: بادبادک در حال پرواز در باد، نماد فعالیت بادبادک‌بازی است.

نماد ایموجی: 🎳
نام ایموجی: بولینگ
معنی ایموجی: توپ و سنجاق بولینگ که نشان دهنده ورزش بولینگ است.

نماد ایموجی: 🧗
نام ایموجی: شخص در حال صعود
معنی ایموجی: شخصی که در حال کوهنوردی است که اغلب برای نمایش صخره نوردی و ماجراجویی در فضای باز استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🚴
نام ایموجی: دوچرخه سواری شخصی
معنی ایموجی: شخصی که دوچرخه سواری می کند که نماد دوچرخه سواری و فعالیت های خارج از منزل است.

نماد ایموجی: 🚵
نام ایموجی: Person Mountain Biking
معنی ایموجی: شخصی که دوچرخه سواری در کوهستان انجام می دهد که نشان دهنده ورزش دوچرخه سواری در کوهستان است.

نماد ایموجی: 🏇
نام ایموجی: مسابقه اسب دوانی
معنی ایموجی: جوکی سوار بر اسب که اغلب برای نماد مسابقه اسب دوانی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏂
نام ایموجی: اسنوبورد
معنی ایموجی: شخصی در حال اسنوبورد است که نماد ورزش اسنوبورد است.

نماد ایموجی: 🏊
نام ایموجی: شخص شناگر
معنی ایموجی: فردی که در حال شنا است که اغلب در زمینه شنا و فعالیت های آبی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🤽
نام ایموجی: شخصی که واترپلو بازی می کند
معنی ایموجی: شخصی که واترپلو بازی می کند که نشان دهنده ورزش واترپلو است.

نماد ایموجی: 🤾
نام ایموجی: شخصی که هندبال بازی می کند
معنی ایموجی: شخصی که هندبال بازی می کند که نماد ورزش هندبال است.

نماد ایموجی: 🏌️
نام ایموجی: شخص گلف
معنی ایموجی: شخصی که گلف بازی می‌کند، برای نشان دادن ورزش گلف استفاده می‌شود.

نماد ایموجی: 🏄
نام ایموجی: شخص در حال موج سواری
معنی ایموجی: شخصی در حال موج سواری روی تخته موج سواری است که نماد ورزش موج سواری است.

نماد ایموجی: 🚣
نام ایموجی: قایق پارویی شخص
معنی ایموجی: شخصی که بر روی قایق پارویی می زند که نشان دهنده فعالیت های قایقرانی و قایقرانی است.

نماد ایموجی: 🧘
نام ایموجی: شخصی در موقعیت لوتوس
معنی ایموجی: فردی در موقعیت نیلوفر آبی که اغلب برای نشان دادن یوگا و مدیتیشن استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏋️
نام ایموجی: شخصی که وزنه بلند می کند
معنی ایموجی: شخصی که وزنه می‌زند که نماد تمرین قدرتی و تناسب اندام است.

نماد ایموجی: 🧖
نام ایموجی: شخصی در اتاق بخار
معنی ایموجی: شخصی در یک اتاق بخار، اغلب

مرتبط با سونا و آرامش.

نماد ایموجی: 🏹
نام ایموجی: کمان و تیر
معنی ایموجی: تیر و کمان که اغلب برای نماد تیراندازی با کمان و دقت استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎣
نام ایموجی: قطب ماهیگیری
معنی ایموجی: یک تیر ماهیگیری که نشان دهنده فعالیت ماهیگیری است.

نماد ایموجی: 🤼
نام ایموجی: مردم کشتی
معنی ایموجی: کشتی دو نفره که اغلب برای نماد مسابقات و مسابقات کشتی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏅
نام ایموجی: مدال
معنی ایموجی: مدالی که اغلب برای نشان دادن دستاوردها و افتخارات استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🥇
نام ایموجی: مدال مقام اول
معنی ایموجی: مدال طلا که نماد مقام اول و برتری است.

نماد ایموجی: 🥈
نام ایموجی: مدال مقام دوم
معنی ایموجی: یک مدال نقره که نشان دهنده مقام دوم و دستاورد است.

نماد ایموجی: 🥉
نام ایموجی: مدال مقام سوم
معنی ایموجی: مدال برنز که نماد مقام سوم و شناخت است.

نماد ایموجی: 🏆
نام ایموجی: تروفی
معنی ایموجی: جایزه ای که اغلب برای نشان دادن پیروزی و دستاوردها استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎽
نام ایموجی: پیراهن دویدن
معنی ایموجی: پیراهن دویدن که معمولاً در مسابقات و ماراتن ها پوشیده می شود.

نماد ایموجی: 🎖️
نام ایموجی: مدال نظامی
معنی ایموجی: یک مدال نظامی که اغلب برای نشان دادن جوایز و افتخارات در ارتش استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎫
نام ایموجی: بلیط
معنی ایموجی: بلیطی که برای ورود به رویدادها یا نمایش ها استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎟️
نام ایموجی: بلیط ورودی
معنی ایموجی: دو بلیط ورودی که اغلب برای نشان دادن ورود به یک رویداد استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🤹
نام ایموجی: شخص شعبده بازی
معنی ایموجی: شخصی که در حال شعبده بازی است که نماد هنر شعبده بازی است.

نماد ایموجی: 🩰
نام ایموجی: کفش باله
معنی ایموجی: کفش های باله که اغلب برای نمایش نمایش های باله و رقص استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🏵️
نام ایموجی: روزت
معنی ایموجی: یک گل سرخ که اغلب برای نشان دادن جوایز و دستاوردها استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🥊
نام ایموجی: دستکش بوکس
معنی ایموجی: یک دستکش بوکس که نماد ورزش بوکس است.

نماد ایموجی: 🥋
نام ایموجی: یونیفرم هنرهای رزمی
معنی ایموجی: یونیفرم هنرهای رزمی که اغلب برای نمایش هنرهای رزمی و ورزش های رزمی استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🥅
نام ایموجی: شبکه هدف
معنی ایموجی: یک تور دروازه که نشان دهنده ورزش هایی مانند فوتبال و هاکی است.

نماد ایموجی: 🥍
نام ایموجی: لاکراس
معنی ایموجی: چوب و توپ چوگان که برای نمایش ورزش چوگان استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🎯
نام ایموجی: ضربه مستقیم
معنی ایموجی: هدف ضربه مستقیم که اغلب برای نشان دادن دقت و دقت استفاده می شود.

نماد ایموجی: 🪖
نام ایموجی: کلاه نظامی
معنی ایموجی: یک کلاه ایمنی که نماد حفاظت و خدمت نظامی است.

نماد ایموجی: 🥌
نام ایموجی: کرلینگ استون
معنی ایموجی: یک سنگ فرفری، نشان دهنده ورزش کرلینگ.

 

Check Also

معنی شکلک های (ایموجی) صورتک در اینستاگرام و تلگرام

خانه به دوش – آیا می خواهید درباره شکلک های صورتک و نحوه استفاده از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *